Những người đẹp say ngủ

Những người đẹp say ngủ

Viết bởi: Nhà xuất bản

Năm xuất bản: 2019

Tác giả:  Kawabata Yasunari -  Uyên Thiểm dịch

Giá bìa: 90.000 đồng

Số trang: 146

Kích thước: 14x20,5cm

Bài viết được xuất bản trên trang web chính thức của

NXB Hội nhà văn vào ngày: 03/07/2019

Tin khác

Mama - MẹMama - Mẹ
Cơn mưa mạ vàngCơn mưa mạ vàng
Viết & Đọc chuyên đề mùa hạ 2019Viết & Đọc chuyên đề mùa hạ 2019

Tin mới nhất

CUỘC TRỐN CHẠY CỦA Josef Mengele
CUỘC TRỐN CHẠY CỦA Josef Mengele

CUỘC TRỐN CHẠY CỦA Josef Mengele

Sách mới

CUỘC TRỐN CHẠY CỦA Josef Mengele

viết bởi: Nhà xuất bản

CUỘC TRỐN CHẠY CỦA Josef Mengele
Ánh lửa trong tro tràn

viết bởi: Nhà xuất bản

Ánh lửa trong tro tràn
Hình như ta đã yêu nhau

viết bởi: Nhà xuất bản

Hình như ta đã yêu nhau