Ly rượu trần gian

Ly rượu trần gian

Viết bởi: Nhà xuất bản

Năm xuất bản: 2019

Tác giả: Phan Vũ

Giá bìa: 70.000 đồng

Số trang: 144

Kích thước: 15x24cm

Bài viết được xuất bản trên trang web chính thức của

NXB Hội nhà văn vào ngày: 07/08/2019

Tin khác

Bà già xông phaBà già xông pha
Bến Hải- Dòng sông chảy trong máu và nước mắtBến Hải- Dòng sông chảy trong máu và nước mắt
Lời thì thầm của ba người con gái Huế xưaLời thì thầm của ba người con gái Huế xưa

Tin mới nhất

CUỘC TRỐN CHẠY CỦA Josef Mengele
CUỘC TRỐN CHẠY CỦA Josef Mengele

CUỘC TRỐN CHẠY CỦA Josef Mengele

Sách mới

CUỘC TRỐN CHẠY CỦA Josef Mengele

viết bởi: Nhà xuất bản

CUỘC TRỐN CHẠY CỦA Josef Mengele
Ánh lửa trong tro tràn

viết bởi: Nhà xuất bản

Ánh lửa trong tro tràn
Hình như ta đã yêu nhau

viết bởi: Nhà xuất bản

Hình như ta đã yêu nhau