Giá trị hiện đại của văn hóa truyền thống

Giá trị hiện đại của văn hóa truyền thống” gồm 17 chương trình bày một cách dung dị, dễ hiểu về tinh thần cơ bản, đặc điểm cơ bản, phương thức tư duy, khuynh hướng giá trị, nhân cách lí tưởng trong văn hóa truyền thống Trung Quốc.

Viết bởi: Nhà xuất bản

 

 Công ty phát hành:   Nhà xuất bản Hội Nhà văn

Tác giả: Kim Nguyên Phố (金元浦)

Ngày xuất bản           09-2018

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hội Nhà văn

Dịch Giả          Đỗ Văn Hiểu

Loại bìa           Bìa mềm

Số trang          392

Giới thiệu tác giả:

Kim Nguyên Phố (金元浦) sinh năm 1951, người Triết Giang, Trung Quốc. Ông là Giáo sư Văn nghệ học Đại học Nhân dân Trung Quốc, là nhà nghiên cứu Văn nghệ học đầu ngành ở Trung Quốc, trưởng phòng Nghiên cứu sản nghiệp sáng tạo văn hóa Đại học Nhân dân Trung Quốc, giáo sư thỉnh giảng đặc biệt tại Đại học thành phố Ma Cao, Nghiên cứu viên đặc biệt của Viện nghiên cứu dân sinh Trung Quốc.

Giới thiệu sách:

“Giá trị hiện đại của văn hóa truyền thống” gồm 17 chương trình bày một cách dung dị, dễ hiểu về tinh thần cơ bản, đặc điểm cơ bản, phương thức tư duy, khuynh hướng giá trị, nhân cách lí tưởng trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, đặc biệt chú trọng tinh thần văn hóa và nhân cách lí tưởng của Nho gia, Đạo gia, sự bổ sung lẫn nhau giữa tư tưởng Nho gia và Đạo gia trong tiến trình lịch sử của Trung Quốc; so sánh sự khác biệt giữa văn hóa Trung Quốc và văn hóa phương Tây. Trên cơ sở đó, cuốn sách cũng bàn đến cách thức phát huy những giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại, để vừa bảo tồn phát triển các giá trị văn hóa truyền thống, vừa biến nó thành một trong những động lực quan trọng trong sự phát triển của mỗi quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Bài viết được xuất bản trên trang web chính thức của

NXB Hội nhà văn vào ngày: 23/01/2019

Tin khác

Viết & Đọc chuyên đề mùa đông 2018Viết & Đọc chuyên đề mùa đông 2018
Kẻ tẩy nãoKẻ tẩy não
Của chuột và ngườiCủa chuột và người

Tin mới nhất

NHÀ VĂN DIÊM LIÊN KHOA
NHÀ VĂN DIÊM LIÊN KHOA

Độc giả phương Tây và cả độc giả Việt Nam tìm gì và tìm thấy gì ở Diêm Liên Khoa, qua những tác phẩm phơi bày hiện thực ở trạng thái nguyên thô nhất? Ông đã tự kiểm duyệt và nói gì về những tác phẩm văn chương bị kiểm duyệt của mình?

Sách mới

Vết nhơ của người

viết bởi: Nhà xuất bản

Vết nhơ của người
Từng nốt nhạc ngân

viết bởi: Nhà xuất bản

Từng nốt nhạc ngân
Sự cứu rỗi của thánh nữ

viết bởi: Nhà xuất bản

Sự cứu rỗi của thánh nữ