Những hoạt động gần đây của nhà xuất bản

Lời giới thiệu Nhà xuất bản Hội Nhà Văn
Lời giới thiệu Nhà xuất bản Hội Nhà Văn

Viết bởi: Nhà xuất bản

NXB HNV) - Nhà xuất bản Hội Nhà văn được thành lập năm 1957, là sự kế thừa và tiếp thu có hiệu quả công tác xuất bản của Nhà xuất bản Văn nghệ (thành lập tháng 3 năm 1948 thuộc Hội Văn nghệ Việt Nam)