Nhà Văn Với Đời Sống

Câu chuyện mới

“TÔI NGƯỠNG MỘ CÁC NHÀ VĂN VIẾT VỀ SEX ”“TÔI NGƯỠNG MỘ CÁC NHÀ VĂN VIẾT VỀ SEX ”
PHÊ BÌNH - NHÌN TỪ GỐCPHÊ BÌNH - NHÌN TỪ GỐC
HỌC ĂN HỌC NÓIHỌC ĂN HỌC NÓI

Tất cả bài viết

“TÔI NGƯỠNG MỘ CÁC NHÀ VĂN VIẾT VỀ SEX ”
“TÔI NGƯỠNG MỘ CÁC NHÀ VĂN VIẾT VỀ SEX ”

Viết bởi: May Sao dịch, The Paris Review, số 128, 1993

Tony Morrison là bậc thầy của tiểu thuyết đại chúng, khảo sát mối quan hệ giữa chủng tộc với giới tính, giữa văn minh với tự nhiên, cùng lúc, kết hợp thần thoại và huyền ảo với một sự nhạy cảm chính trị thâm trầm.
PHÊ BÌNH - NHÌN TỪ GỐC
PHÊ BÌNH - NHÌN TỪ GỐC

Viết bởi: Tiến sỹ Phạm Xuân Thạch

... Và gốc của điều đó không thể chỉ tìm ở phê bình. Phê bình chỉ là ngọn gắn liền với một cái gốc sâu xa hơn: giáo dục.
HỌC ĂN HỌC NÓI
HỌC ĂN HỌC NÓI

Viết bởi: Tạ Duy Anh

... Nhưng hóa ra ăn là một chuyện, hành động ăn, cách ăn, cách ứng xử với miếng ăn lại là chuyện hoàn toàn khác. Bởi vì ăn thế nào, ứng xử với miếng ăn ra sao, phản ánh không chỉ trí tuệ, cấp độ văn hóa mà cả phẩm giá của con người.
"CHÚNG TA ĐANG SỐNG TRONG MỘT NỀN VĂN HÓA THẬT ĐÁNG TỦI HỔ"
"CHÚNG TA ĐANG SỐNG TRONG MỘT NỀN VĂN HÓA THẬT ĐÁNG TỦI HỔ"

Viết bởi: Nguyễn Bá Chung

“Tôi nghĩ là chúng ta đang sống trong một nền văn hóa thật đáng tủi hổ là rất vị kỷ, trong đó nhiều nguời lãng phí cuộc đời mình qua cuộc săn đuổi những thỏa mãn nhất thời..."
NHỮNG HÉ LỘ KỲ DIỆU LIÊN QUAN ĐẾN TẬP THƠ CỬA MỞ
NHỮNG HÉ LỘ KỲ DIỆU LIÊN QUAN ĐẾN TẬP THƠ CỬA MỞ

Viết bởi: Tô Lan Hương

Khi Cửa mở ra đời, nhà thơ Việt Phương đã phải đối mặt với những phản ứng dữ dội. Nhưng có một sự thật đau lòng là : những phản ứng dữ dội ấy lại chủ yếu đến từ một số nhà thơ
VĂN HÓA CỦA TỰ DO
VĂN HÓA CỦA TỰ DO

Viết bởi: Mario Vargas Llosa (Nhà văn Peru, Nobel văn học 2010)

Những thành phần văn hóa, tộc người và xã hội tạo nên Mỹ Latin nối chúng ta với hầu hết các vùng miền và các nền văn hóa trên thế giới. Chúng ta có nhiều bản sắc văn hóa đến nỗi không có một bản sắc nào cả.