Liên hệ với chúng tôi

"Đọc sách hay cũng giống như trò chuyện với các bộ óc tuyệt vời nhất của những thế kỷ đã trôi qua."

 


NHÀ XUẤT BẢN HỘI NHÀ VĂN

SỐ 65 NGUYỄN DU

QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI

Điện thoại: (024) 3822.2135, (024) 3942.8634, (024) 39423685

Email: nxbhoinhavan65@gmail.com, dohan.nxb.van@gmail.com , hungnxb174@gmail.com

Chỉ đạo nội dung: Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Giám đốc- Tổng biên tập

Thường trực, phụ trách Web: Nhà thơ Đỗ Hàn, Phó Giám đốc

Ban biên tập: Các nhà văn, nhà LLPB: Tạ Duy Anh, Đào Bá Đoàn, Trần Nhã Thụy, Trần Đức Tiến, Thái Bá Lợi, Vũ Hồng, Nguyễn Chí Hoan, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Minh Phước.

Hành chính quản trị: Nguyễn Thu Uyên, Nguyễn Việt Hưng

TÌM ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ CHÚNG TÔI